top of page

Lesprogramma's

La Reine coaching heeft een lesprogramma ontwikkeld voor praktijk onderwijs. De happiness cursus is een klassikale interventie ter bevordering van het welbevinden en het geluksgevoel bij jongeren tussen de 13 en 17 jaar in het praktijk onderwijs en op het VMBO. In het praktijk onderwijs is het belangrijk om maatwerk te kunnen bieden. De leerlingen hebben leer- en/of gedragsproblemen. Flexibiliteit binnen het lesprogramma is dan ook van belang.

bottom of page